Vereniging, géén lesinstituut
Graag nog even aandacht voor het feit dat s.v. N.O.A.V.-zwemmen een vereniging is en geen lesinstituut!!!

Waarom die speciale aandacht hiervoor?
Wel, dat is heel eenvoudig. In een vereniging kennen we leden en de leden doen samen een bepaalde activiteit of meerdere activiteiten. Er zijn bij N.O.A.V. vele leden, die zelf graag zwemmen maar bovendien mee zorgen dat er een bestuur is dat de zaken goed behartigd en een groep leden die zorgen dat er toezicht is in het bad. En nog een groep leden die zelf naar een cursus zijn geweest om zwemles te geven aan andere leden, o.a. voor uw kinderen. Dit doen ze omdat ze hier plezier aan hebben, omdat het hun hobby is.
Dit betekent voor u, dat uw kind heel goedkoop kwalitatief heel goede zwemles krijgt. Deze kwaliteit wordt door de NRZ (Nationale Raad Zwemveiligheid) steekproefsgewijs getoetst door aanwezig te zijn tijdens diploma zwemmen. Ieder jaar ontvangen wij een certificaat dat recht geeft op het organiseren en afnemen van zwem diploma’s.
We vinden het belangrijk dat de kinderen spelenderwijs leren zwemmen. Zo hebben de kinderen er zin in en dan leren ze het ook. U moet er wel voor zorgen dat uw kind zo weinig mogelijk lessen mist.

We werken in kleine groepjes in het instructiebad. Er is geen systeem van zoveel lessen dit en dan dat en vervolgens moeten ze het kunnen.
Er wordt op het niveau van een kind gewerkt. Het kind krijgt die stof aangeboden die het kan verwerken en behappen. Zo duurt het bij het ene kind wat langer voor in het instructiebad en bij een ander achterin.

Gemiddeld moet u rekenen op 2 jaar (70-80 zwemlessen). Er zijn natuurlijk uitschieters, zowel omhoog als omlaag.

© SV NOAV Zwemmen. All Rights Reserved. 2013-2020